BOKSLUT, ÅRSREDOVISNING OCH DEKLARATIONER

När räkenskapsåret är slut ska det som bokförts avslutas med ett bokslut. Vi ger dig en bokslutsrapport som är upprättad enligt alla lagar och regler, så att du kan känna dig lugn och trygg. Bokslut upprättas för samtliga bolagsformer, Enskild firma, Handelsbolag, Kommanditbolag, Ekonomisk förening och Aktiebolag. Årsredovisning upprättas för Aktiebolag och Ekonomisk förening. Övriga bolagsformer får en enklare årsredovisning. Deklaration/er upprättas efter avslutat bokslut och när det är dags att deklarera. Vi lämnar in till skatteverket via fil.