LÖNER, LEVERANTÖRSBETALNING, KUNDFAKTURERING

Många av våra kunder väljer att anlita oss för att hjälpa till med helhetslösningar så att dom kan fokusera på annat. Löner, Leverantörsbetalningar och Fakturering till kunder. Vi registrerar löner för anställda efter underlag från Er och sköter även utbetalningar om ni har det behovet. Vi ser till att lönerna registreras riktigt i en skattedeklaration varje månad som ska skickas in till Skatteverket. Vi skickar lönebesked till anställd. Kontrolluppgift skickas ut till anställd efter årets slut. Vi är uppdaterade på dom senaste nyheterna på löneområdet. Vi håller koll på kollektivavtal, semesterregler, olika försäkringar, skatter, reseersättningar och traktamenten mm. Vi anpassar oss efter Ert behov. Leverantörsbetalning: Vi registrerar dina leverantörsfakturor och ser till att dom betalas i tid. Vid behov skickar vi information om vad som har förfallit till betalning och ni attesterar och godkänner först innan utbetalning sker, även löner, skatter mm. Kundfakturering: Vi registrerar era kundfakturor och vi hjälper Er att skicka ut/maila fakturor till Era kunder efter underlag eller avtal.